Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
trzy tygodnie temu

Награды, отличия и сертификаты

Гмина Кобыльница, уже много лет занимает ведущее место в региональных и всепольских рейтингах. Мы гордимся каждой наградой и каждым нашим отличием, эти награды являются подтверждением правильности наших выборов и усилии, одновременно побуждают нас к дальнейшей работе, побуждают к постоянному совершенствованию и повышению качества услуг. Дипломы и сертификаты являются успехом не только начальства гмины, но и его сотрудников. Ниже представляем порядочную коллекцию полученных нами сертификатов, наград и отличии Гмины Кобыльница.


Podaj dalej:

6 место

Во Всепольском рейтинге «Европейская гмина Европейский город»

Гданьск, 25 июня 2008г

Министерство