.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
3 miesiące temu

Na drodze do kariery zawodowej

Na drodze do kariery zawodowej

Szansa na rozwój


Podaj dalej:
Zapraszamy osoby z całego województwa pomorskiego do udziału w projekcie NA DRODZE DO KARIERY ZAWODOWEJ współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez Vivid Consulting Sp. z o.o.

Projekt skierowany jest do osób BIERNYCH ZAWODOWO, w tym osób niepełnosprawnych, w wieku 18 – 29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących (wg. KC) woj. pomorskie z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej w SZOOP dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

W ramach projektu oferujemy:
· Identyfikacja potrzeb Uczestnika połączona z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
· Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,
· Indywidualne poradnictwo psychologiczne wraz z grupowymi warsztatami,
· INDYWIDUALNE szkolenia
· 3 lub 6 miesięczne staże zawodowe.


Zapewniamy:
· STYPENDIUM SZKOLENIOWE
· PŁATNY 3 lub 6-miesięczny STAŻ ZAWODOWY
· catering podczas szkolenia zawodowego
· zwrot kosztów dojazdu do wszystkich form wsparcia
· certyfikat potwierdzający pozyskane kwalifikacje
· wykwalifikowaną kadrę trenerską
· materiały szkoleniowe
· ubezpieczenie

· grant rozwojowy w wysokości 400 zł dla każdego UP
Zainteresowanych prosimy o wysyłanie formularza rekrutacyjnego na adres nadrodzedokarieryzawodowej@vc.edu.pl. Formularze do pobrania na stronie: www.vc.edu.pl w zakładce Nowe Projekty Europejskie

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer 531 452 025.