.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

miesiąc temu

Sołectwo Lubuń

Lubuń - wieś sołecka licząca 193 mieszkańców wg stanu na dzień 30.09.2013, położona jest we wschodniej części Gminy Kobylnica w obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Słupi.


Podaj dalej:

Do pobrania:

Sołectwo zostało założone w 1946 roku. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Lubuń.
W miejscowości znajduje się bijące źródło krystalicznej wody, 2 sklepy, świetlica wiejska, Ochotnicza Straż Pożarna, drzewo będące pomnikiem przyrody oraz jeden z nielicznych zachowanych cmentarzy ewangelickich z XIX w. w powiecie słupskim. Niegdyś w Lubuniu mieściła się szkoła.
W Lubuniu mieści się kościół filialny Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kwakowie.

SOŁTYS
Pan Marek Olech

Lubuń 34
76-251 Kobylnica


RADA SOŁECKA
Pani Irena Bialic
Pani Anna Grzegorz
Pan Zdzisław Milewicz
Pani Alicja Tates

Rys historyczny
Zapisy nazwy w dawnych dokumentach: Lubun (1281), Lebun (1313), Lebbune (1474), Labuhn (1780), Łabuń (pierwsze lata powojenne).
Wieś ulicówka. Jedna z najstarszych w tej części Pomorza. Pierwsza wzmianka z 1281 r. w dokumencie nadania dla klasztoru norbertanek w Słupsku. Nastepnie sprzedane Święcom, potem Krzyżakom na 150 lat. W 1496 r. na tle praw do własności Lubunia miał miejsce spór między księciem Bogusławem a Puttkamerami, rozstrzygnięty na korzyść księcia. W czasach pruskich Lubuń należał do 18 wsi królewskich z zarządem w Słupsku. W 1784 roku we wsi był folwark, kuźnia, szkoła i razem 22 domy. Ostatnim właścicielem majątku był Karl Ludwig Zielke. W okresie międzywojennym był tu dobrze rozwinięty handel i rzemiosło.


Wyświetl większą mapę