Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
ponad pół roku temu

Lokalnych twórców spiszą na karty

Przez związek z Gminą trafią do książki


Podaj dalej:
Twórczość ludzi różnych pokoleń, z których wszyscy rodzinnie, zawodowo lub sentymentalnie związani są z Gminą Kobylnica, zaprezentowana zostanie w książce „Niedopowiedzenia”. Premiera wydawnictwa już niebawem.

- Wydawnictwo powstało z myślą o prezentacji kulturotwórczego potencjału autorów regionu. Nadrzędnym celem jest chęć skupienia w książce twórczości osób związanych z naszą małą ojczyzną – tłumaczy Wójt Leszek Kuliński, który był jednym z orędowników realizacji tego projektu.

Dwunastu autorów almanachu to ludzie kilku pokoleń. Najstarsi z nich pierwsze kontakty z kulturą i literaturą łączą z bolesnymi osobistymi doświadczeniami oraz traumatycznymi losami naszej Ojczyzny. Czasów II wojny światowej sięgają ich pierwsze próby literackie. Wśród wielu obrazów z pamięci znajdujemy artystyczne próby kreacji, przetworzenia lub dokumentowania (zwykle w formie lirycznej), wspomnień odnoszących się do lat 60., 70., 80. i 90. minionego wieku. Także w tych tekstach żywy jest aspekt
historyczny. Reprezentanci pokolenia najmłodszego i „utwory najmłodsze” to już sfera przeżyć i doświadczeń osobistych - próby definiowania emocji językiem aspirującym do miana poezji.

W tomiku zawarte będą również wiersze laureatów 4 Biesiad Poetyckich z Turniejem Jednego Wiersza organizowanych przez Gminę Kobylnica oraz laureatów konkursu poetyckiego dla dzieci i młodzieży Lekkie Piórko.

Promocja tomiku zawierającego wiersze poetów mieszkających dawniej lub obecnie na terenie Gminy Kobylnica i ściśle z nią związanych odbędzie się 27 kwietnia o godzinie 16.00. W trakcie wydarzenia autorzy tekstów osobiście zaprezentują przygotowane przez nich wiersze. Całą uroczystość uświetnią występy artystyczne.