Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
ponad rok temu

Lokalnych twórców spiszą na karty

Przez związek z Gminą trafią do książki


Podaj dalej:
Twórczość ludzi różnych pokoleń, z których wszyscy rodzinnie, zawodowo lub sentymentalnie związani są z Gminą Kobylnica, zaprezentowana zostanie w książce „Niedopowiedzenia”. Premiera wydawnictwa już niebawem.

- Wydawnictwo powstało z myślą o prezentacji kulturotwórczego potencjału autorów regionu. Nadrzędnym celem jest chęć skupienia w książce twórczości osób związanych z naszą małą ojczyzną – tłumaczy Wójt Leszek Kuliński, który był jednym z orędowników realizacji tego projektu.

Dwunastu autorów almanachu to ludzie kilku pokoleń. Najstarsi z nich pierwsze kontakty z kulturą i literaturą łączą z bolesnymi osobistymi doświadczeniami oraz traumatycznymi losami naszej Ojczyzny. Czasów II wojny światowej sięgają ich pierwsze próby literackie. Wśród wielu obrazów z pamięci znajdujemy artystyczne próby kreacji, przetworzenia lub dokumentowania (zwykle w formie lirycznej), wspomnień odnoszących się do lat 60., 70., 80. i 90. minionego wieku. Także w tych tekstach żywy jest aspekt
historyczny. Reprezentanci pokolenia najmłodszego i „utwory najmłodsze” to już sfera przeżyć i doświadczeń osobistych - próby definiowania emocji językiem aspirującym do miana poezji.

W tomiku zawarte będą również wiersze laureatów 4 Biesiad Poetyckich z Turniejem Jednego Wiersza organizowanych przez Gminę Kobylnica oraz laureatów konkursu poetyckiego dla dzieci i młodzieży Lekkie Piórko.

Promocja tomiku zawierającego wiersze poetów mieszkających dawniej lub obecnie na terenie Gminy Kobylnica i ściśle z nią związanych odbędzie się 27 kwietnia o godzinie 16.00. W trakcie wydarzenia autorzy tekstów osobiście zaprezentują przygotowane przez nich wiersze. Całą uroczystość uświetnią występy artystyczne.