Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej

przedwczoraj

Sołectwo Kruszyna

Kruszyna - wieś sołecka licząca 194 mieszkańców wg stanu na dzień 30.09.2013, położona jest w południowo-wschodniej części Gminy Kobylnica w obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Słupi i przy trasie drogi krajowej nr 21.


Podaj dalej:

Do pobrania:

Sołectwo zostało założone w 1945 roku. Obszar sołectwa obejmuje miejscowość Kruszyna. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Kruszyna.
SOŁTYS
Pani Alicja Tołoczko

Kruszyna 26
76-251 Kobylnica
RADA SOŁECKA
Pan Jan Jaciubek
Pani Aleksandra Jaroszewicz
Pani Kazimiera Pogorzelska
Na terenie sołectwa działają następujące instytucje publiczne : Świetlica Wiejska, Ochotnicza Straż Pożarna.