.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

3 miesiące temu

Sołectwo Kruszyna

Kruszyna - wieś sołecka licząca 194 mieszkańców wg stanu na dzień 30.09.2013, położona jest w południowo-wschodniej części Gminy Kobylnica w obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Słupi i przy trasie drogi krajowej nr 21.


Podaj dalej:

Do pobrania:

Sołectwo zostało założone w 1945 roku. Obszar sołectwa obejmuje miejscowość Kruszyna. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Kruszyna.
SOŁTYS
Pani Alicja Tołoczko

Kruszyna 26
76-251 Kobylnica
RADA SOŁECKA
Pan Jan Jaciubek
Pani Aleksandra Jaroszewicz
Pani Kazimiera Pogorzelska
Na terenie sołectwa działają następujące instytucje publiczne : Świetlica Wiejska, Ochotnicza Straż Pożarna.