Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
6 dni temu

„Krok do sukcesu”. Szansa na rozwój

„Krok do sukcesu”. Szansa na rozwój

Podnieś swoje kwalifikacje


Podaj dalej:
Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. zo.o., Centrum Integracji Społecznej w Ustce, Gmina Słupsk i Gmina Kobylnica zapraszają osoby w wieku aktywności zawodowej (18+), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej, zamieszkałe na terenie Miasta Słupsk i powiatu słupskiego, w szczególności:
- mieszkające i/lub pracujące w Gminie Słupsk, Miasto Ustka, Kobylnica
- w wieku 25+ i 50+
- o niskich kwalifikacjach*

do udziału w projekcie „Krok do sukcesu”
. Wsparciem projektu objętych zostanie 275 osób. Rekrutacja prowadzona będzie od 01.06.2017 - 31.10.2019
W ramach projektu oferujemy:
- doradztwo zawodowe
- szkolenia i kursy TIK
- szkolenia i kursy językowe – język angielski i niemiecki
- szkolenia/kursy zawodowe, w tym studia podyplomowe

Poziom, rodzaj kursu/szkolenia dobieramy indywidualnie do uczestnika/czki projektu. Osoby chętne muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu oraz podpisać Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. Szczegółowe informacje uzyskać można u realizatorów projektu:
- PAKZ, ul . Przemysłowa 9a, Słupsk tel. 59 842 32 28 e-mail wioleta@pakz.pl
- CIS w Ustce – ul. Wyszyńskiego 5, tel. 59 726 06 04, e-mail cis@cis.ustka.pl
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3, tel 59 842 99 75 wew. 16, 17, e-mail ops@opskobylnica.pl
- Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, tel 59 842 84 60 wew. 51, e-mail iwonaw@gminaslupsk.pl

*Niskie kwalifikacje
– osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)włącznie