.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
2 miesiące temu

Informacje o referacie

Podaj dalej:
Osoby odpowiedzialne za poszczególne działania w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Kierownik Referatu (KR) - Alina Treder
Piętro II, pok. 18, tel. 59 842 90 70-71 w. 245, kom. 533 303 438, e-mail: a.treder@kobylnica.eu
 • bezpośredni nadzór i kontrola nad sprawami prowadzonymi w Referacie;
 • weryfikowanie na bieżąco potrzeb konserwacyjnych i remontowych oraz przygotowywanie propozycji do projektu budżetu Gminy w zakresie prowadzonych zadań;
 • współpraca z Wodociągami Słupsk Spółką z o.o. w zakresie bieżącego utrzymywania sieci wodociągowo - kanalizacyjnej;
 • weryfikowanie regulaminów i opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków;
 • realizacja zadań Funduszu Sołeckiego;
Stanowisko ds. zarządzania budynkami i lokalami (KB) - Ewelina Makar (zastępstwo Alina Treder)
Piętro II, pok. 25, tel. 59 842 90 70-71 w. 241, 244, e-mail: a.treder@kobylnica.eu
 • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przydział lokalu socjalnego lub komunalnego;
 • ewidencja wszystkich budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie komunalnym Gminy;
 • dbałość o stan techniczny i bieżąca eksploatacja budynków i lokali mieszkalnych komunalnych i socjalnych będących własnością Gminy;
 • kontrola sposobu wykorzystania lokali mieszkalnych i użytkowych przez najemców;
 • organizacja Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego;
Stanowisko ds. zarządzania drogami i organizacji transportu zbiorowego (KD) - Paulina Korsak
Piętro II, pok. 25, tel. 59 842 90 70-71 w. 241, 244, e-mail: p.korsak@kobylnica.eu
 • zezwolenia na lokalizację zjazdów i umieszczania urządzeń w pasach drogowych;
 • zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, celem prowadzenia robót, naliczanie opłat;
 • warunki na przyłączenie do kanalizacji deszczowej;
 • współpraca z podmiotami świadczącymi usługi przewozowe na terenie Gminy, w tym: uzgadnianie rozkładu jazdy autobusów;
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ewidencji dróg gminnych (KO) - Daria Gomółka
Piętro II, pok. 25, tel. 59 842 90 70-71 w. 244, e-mail: d.gomolka@kobylnica.eu
 • przyjmowanie i rejestracja deklaracji o odpadach;
 • kontrola w zakresie gospodarki ściekowej i odpadów komunalnych;
 • realizacja programu usuwania azbestu;
 • organizacja ruchu drogowego na drogach gminnych i ewidencja dróg.