Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
ponad pół roku temu

Konkurs plastyczny i fotograficzny

Konkurs plastyczny i fotograficzny

Zapraszamy dzieci i młodzież


Podaj dalej:

Do pobrania:

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zaprasza do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym pn. „ Rolnictwo w Gminie Kobylnica”.
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież do lat 16- uczestnicy zajęć odbywających się w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Kobylnica. Przedmiotem i celem konkursu jest rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej,odkrywanie własnych uzdolnień,doskonalenie umiejętności plastycznych,ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych twórców, promocja rozwoju rolnictwa,poznanie walorów przyrodniczych Gminy Kobylnica.
Regulamin i karta zgłoszenia w załączeniu.