.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
6 miesięcy temu

Konkurs multimedialny

Konkurs multimedialny

Konkurs na spot promocyjny z zakresu profilaktyki nowotworowej


Podaj dalej:

Do pobrania:

Gmina Słupsk we współpracy z Miastem Słupsk, Gminą Kobylnica oraz Centrum Zdrowia Salus w Słupsku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie multimedialnym na spot promocyjny w zakresie profilaktyki nowotworowej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy Słupsk, Miasta Słupska oraz Gminy Kobylnica których zadaniem jest przygotowanie spotu promocyjnego o tematyce zgodnej z Regulaminem Konkursu. Głównym celem konkursu jest pobudzenie wśród uczestników zainteresowania tematyką profilaktyki nowotworowej, rozwijanie umiejętności twórczego i odważnego wyrażania swoich poglądów na ważne tematy, rozbudzanie wrażliwości i świadomości istniejących zagrożeń i metod zapobiegania chorobom nowotworowym, a także doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji i marketingu.

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, a wręczenie nagród nastąpi podczas Młodzieżowej Konferencji Zdrowotnej, która odbędzie się 9 grudnia 2016 roku o godz. 12.00 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, plac Zwycięstwa 3.

Ocenie zostanie poddana:
1. zgodność prezentacji z tematyką konkursu,
2. walory poznawcze i merytoryczne spotu (logika, ciekawość, twórczość, oryginalność),
3. styl, jakość oraz język pracy (jasność przekazu, poprawność stylistyczna, umiejętność uzasadnienia i wyjaśnienia twierdzeń, właściwe posługiwanie się terminologią naukową).

Dodatkowym atutem pracy konkursowej będzie zamieszczenie w spocie napisów zwiększających dostępność m.in. dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Nagrody w konkursie przyznawane będą dla twórców trzech najlepszych spotów ( I, II i III miejsce). Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnienia.