Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej

ponad pół roku temu

KOMIŁOWO

Wieś sołecka zamieszkana przez 56 mieszkańców wg stanu na dzień 30.09.2013, położona w obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, w odległości około 2 kilometrów na południowy wschód od Kwakowa, z dala od głównych szlaków komunikacyjnych w bardzo malowniczym terenie wśród pól uprawnych.


Podaj dalej:

Do pobrania:

Sołectwo zostało założone w 1946 roku. Obszar sołectwa obejmuje miejscowość Komiłowo.
Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Komiłowo

SOŁTYS
Pan Piotr Drapalski

Komiłowo 12
76-251 Kobylnica

RADA SOŁECKA
Pan Marcin Adkonis
Pan Jerzy Safian
Pani Mateusz Wnuczyński


We wsi staw oraz kilka budynków murowano-szachulcowych. W Komiłowie znajduje się największa „fabryka jajek” w regionie - Ferma Kur Adkonis. W pełni zautomatyzowanych kurnikach 150 tysięcy kur każdego dnia wytwarza tutaj około 100 tysięcy jajek.

Rys historyczny

Komiłowo (kaszb. Kamilowò, niem. Keudellshof, dawniej Camillowo). do 1945 roku nosiło nawę Keudelschow. Według historyków Komiłowo było pojedynczym gospodarstwem powstałym na gruntach Kwakowa, które na skutek rokowań uwłaszczeniowych w 1822 roku przekazano chłopom. Osadzie tej pierwotnie nadano nazwę ,,Camilow” od imienia ,,Camila”, jakie nosiła żona właściciela dóbr kwakowskich. Według przekazów od byłych mieszkańców tych terenów, którzy aktualnie zamieszkują w Niemczech, ale odwiedzających swoich znajomych w Kwakowie, Komiłowo powstało jako osada utworzona specjalnie dla byłych wojskowych niemieckich.


Wyświetl większą mapę