Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
ponad pół roku temu

KoBO 2018 - zakończono weryfikację zadań

KoBO 2018 - zakończono weryfikację zadań

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu


Podaj dalej:

Do pobrania:

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, 31 lipca 2017 roku zakończył się proces weryfikacji wszystkich zgłoszonych projektów zadań infrastrukturalnych i społecznych w zakresie spełnienia warunków określonych w Zasadach KoBO 2018, będących załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2017 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 05.04.2017r.
Pozytywną ocenę uzyskały 33 zadania. To one zostaną poddane pod głosowanie, które odbędzie się w dniach od 21 sierpnia do 07 września 2017 roku.
W związku z powyższym Zespół Koordynujący KoBO 2018 przedstawia w załączeniu listę wszystkich zadań wraz z podaniem uzasadnienia do zadań odrzuconych.
Przypominamy, że głosowanie rozpoczyna się 21 sierpnia 2017 roku i potrwa do 07 września 2017 roku.
Zapraszamy do głosowania poprzez platformę internetową www.kobylnica.wybiera.pl
Dziękujemy wszystkim za złożenie formularzy zgłoszeniowych na zadania do Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018 i zapraszamy do głosowania.