.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
5 miesięcy temu

Budowa placu zabaw i rekreacji w Sierakowie

Celem operacji było podniesienie jakości infrastruktury spełniającej funkcje rekreacyjno - wypoczynkową i społeczno - kulturalną w miejscowości Sierakowo poprzez budowę placu zabaw i rekreacji. Realizacja projektu umożliwiła dostęp do nowej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej, poprawiła warunki rozwoju sportu i aktywnych form wypoczynku oraz zapewniła ciekawe formy spędzania wolnego czasu.


Podaj dalej:

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin realizacji: 2014 rok Planowany całkowity koszt zadania inwestycyjnego: 122 988 zł kwota dofinansowania: 79 992 zł budżet gminy Kobylnica: 42 996 zł

Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie działki nr 128/5 znajdującej się w Sierakowie.

Inwestycja zakładała zagospodarowanie terenu w nowatorski sposób. W ramach zagospodarowania terenu wykonano oprócz placu zabaw i rekreacji, siłownię na świeżym powietrzu.

W ramach zagospodarowania terenu zrealizowano:

1. montaż urządzeń sprawnościowych (fitness), w tym:

drabinka / podciąg nóg, biegacz / orbitrek, prasa nożna / wioślarz, twister / wahadło, ławka / prostownik pleców,

2. montaż urządzeń zabawowych, w tym:

zestawu zabawowego, składającego się m.in. z wieży z dachem dwuspadowym, zjeżdżalni głębokiej, pomostu z belką, pomostu wiszącego, rury strażackiej, bujaków sprężynowych, huśtawki ważki, huśtawki wahadłowej podwójnej, piaskownicy, linarium - stożek,

3. budowę wewnętrznej linii zasilania wraz z montażem złącza kablowego, rozdzielni RG i instalacją oświetlania w wiacie drewnianej,

4. zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym:

montaż altany drewnianej, budowę ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej, budowę nawierzchni żwirowej, montaż lamp solarnych, montaż elementów małej architektury, w tym: ławki drewniane z oparciem, pojemniki na odpadki, stół z ławkami, stół do szachów i chińczyka, budowę terenów zielonych, w tym: wykonanie trawników dywanowych siewem; wykonanie nasadzenia drzew i krzewów, demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki, budowa ogrodzenia od strony drogi gminnej, w tym: budowa ogrodzenia panelowego, montaż bramy dwuskrzydłowej, montaż furtki.

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających
warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundzusz Rolny
na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich