Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
ponad pół roku temu

Budowa drogowego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Kobylnica

Celem projektu była poprawa życia mieszkańców na terenie Gminy Kobylnica poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej z zakresu oświetlenia drogowego, warunkującego bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych


Podaj dalej:

Termin realizacji: sierpień - listopad 2013

Kwota całkowita zadania inwestycyjnego: 130 306,16 zł

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach:

Sycewice, dz. nr 136 - 1 szt.; Słonowice, dz. nr 107/2 - 1 szt.; Zagórki, dz. nr 101 - 1 szt.: Kończewo, dz. nr 9 - 1 szt.; Runowo Sławieńskie, dz. nr 77/37 - 2 szt.; Kuleszewo, dz. nr 87, 146 - 3 szt.; Płaszewo, dz. nr 6 - 1 szt.; Żelkówko, dz. nr 243 - 1 szt.

Projekt dotyczy budowy drogowego oświetlenia hybrydowego w ilości 11 punktów oświetleniowych o łącznej mocy 0,62 kW.