.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
ponad pół roku temu

Budowa pętli autobusowej w Komorczynie

Założeniem zadania inwestycyjnego była poprawa warunków i komfortu ruchu, jak również bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Komorczyn, w szczególności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, poprzez budowę pętli autobusowej wraz z peronem i montażem wiaty przystankowej.


Podaj dalej:
Termin realizacji: kwiecień - czerwiec 2013

Kwota całkowita zadania inwestycyjnego: 59 176 zł

Zakres rzeczowy obejmował: budowę nawierzchni pętli autobusowej z kostki betonowej - pow. 241m2; wykonanie odwodnia pętli autobusowej poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych wraz z montażem przepustu pod projektowanym zjazdem na drogę powiatową, o długości 10mb; montaż wiaty przystankowej; przebudowę przylegającej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego; zagospodarowanie terenów zielonych, poprzez humusowanie wraz z obsianiem trawą.