Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
4 miesiące temu

Budowa pętli autobusowej w Komorczynie

Założeniem zadania inwestycyjnego była poprawa warunków i komfortu ruchu, jak również bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Komorczyn, w szczególności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, poprzez budowę pętli autobusowej wraz z peronem i montażem wiaty przystankowej.


Podaj dalej:
Termin realizacji: kwiecień - czerwiec 2013

Kwota całkowita zadania inwestycyjnego: 59 176 zł

Zakres rzeczowy obejmował: budowę nawierzchni pętli autobusowej z kostki betonowej - pow. 241m2; wykonanie odwodnia pętli autobusowej poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych wraz z montażem przepustu pod projektowanym zjazdem na drogę powiatową, o długości 10mb; montaż wiaty przystankowej; przebudowę przylegającej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego; zagospodarowanie terenów zielonych, poprzez humusowanie wraz z obsianiem trawą.