.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
tydzień temu

Intruktorzy świetlic poszukiwani

Intruktorzy świetlic poszukiwani

Dwie oferty pracy


Podaj dalej:
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zatrudni na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na stanowisku instruktora kulturalno-oświatowego.

Wymagania:

  1. wykształcenie wyższe (w tym licencjat);
  2. doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;
  3. dokładność, dyspozycyjność, kreatywność;
  4. odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność;
  5. umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole, oraz współpracy ze społecznością lokalną;
  6. kurs na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży;
  7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych.
Zakres wykonywanych czynności:
- organizacja pracy świetlicy wiejskiej,
- prowadzenie zajęć edukacyjnych i kół zainteresowań w świetlicy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
- planowanie i organizacja spotkań okolicznościowych, konkursów, uroczystości oraz imprez na rzecz społeczności lokalnej gminy Kobylnica,
- sporządzanie planów i sprawozdań merytorycznych dot. działalności.
Miejsce wykonywania pracy: świetlice wiejskie na terenie Gminy Kobylnica (Lubuń i Lulemino, Kruszyna i Kuleszewo)
Godziny pracy: 11.00-19.00
Wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze 2.300,00 zł oraz dodatek stażowy
Termin podpisania umowy:
2 maj 2018r.
Ilość miejsc pracy: 2
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV
Miejsce składania ofert:

osobiście lub listownie: sekretariat Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica, e-mailem: centrum@kobylnica.pl
Informacje szczegółowe:

Agnieszka Puzdrowska, tel. 59 84290061 w godzinach: 730 – 1530.
Skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.