.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
5 miesięcy temu

Realizacja zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica - edycja 2015

Realizacja zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica - edycja 2015
Podaj dalej:

Gmina Kobylnica zakończyła realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica - edycja 2015”, który zrealizowany został w 85 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Prace prowadzone były do 15 września 2015 roku, a zakres prac obejmował:

- demontaż eternitowych pokryć dachowych, transport i unieszkodliwienie powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - z terenu 22 nieruchomości,

- transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - z terenu 9 nieruchomości.

W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica - edycja 2015r.” unieszkodliwiono 43,90 Mg (został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny) wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 21 487,90 zł z czego:

- w kwocie 10 743,00 zł - dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: ,,Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,

- w kwocie 7 521,00 zł - dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

co daje łącznie 85% dotacji na dofinansowanie ww. zadania.

Głównym celem programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica” jest sukcesywna eliminacja wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwianie.