Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
2 miesiące temu

Realizacja zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica - edycja 2015

Realizacja zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica - edycja 2015
Podaj dalej:

Gmina Kobylnica zakończyła realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica - edycja 2015”, który zrealizowany został w 85 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Prace prowadzone były do 15 września 2015 roku, a zakres prac obejmował:

- demontaż eternitowych pokryć dachowych, transport i unieszkodliwienie powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - z terenu 22 nieruchomości,

- transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - z terenu 9 nieruchomości.

W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica - edycja 2015r.” unieszkodliwiono 43,90 Mg (został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny) wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 21 487,90 zł z czego:

- w kwocie 10 743,00 zł - dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: ,,Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,

- w kwocie 7 521,00 zł - dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

co daje łącznie 85% dotacji na dofinansowanie ww. zadania.

Głównym celem programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica” jest sukcesywna eliminacja wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwianie.