Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
ponad pół roku temu

Informacja o projekcie

Informacja o projekcie

Z nową energią na rynek pracy


Podaj dalej:
Projekt skierowany jest do 30 młodych osób kobiet i mężczyzn, które:
• są w wieku 15-29 lat,
• zamieszkują na terenie powiatu m. Słupsk i pow. słupskiego,
• nie uczestniczą w kształceniu w trybie formalnym stacjonarnym,
• w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliły się, nie uczestniczyły w szkoleniu,
• są bierne zawodowo,
• są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w ewidencji urzędu pracy

Ścieżka wsparcia:
1. Doradztwo zawodowe
2. Coaching
3. Szkolenie zawodowe:
a. 20 spotkań x 8 godzin dziennie, średnio 2- 3 razy w tygodniu
b. szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu, wybór szkolenia nastąpi na podstawie Indywidualnego Planu Działania (IPD) opracowanego na etapie identyfikacji potrzeb Uczestnika oraz zdiagnozowanej możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
c. efektem szkoleń będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem VCC)
d. za udział w szkoleniach przewidziane jest stypendium szkoleniowe – 6,65 zł netto/godzin
e. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe (np. skrypty lub podręczniki opracowania, ćwiczenia do wykonania),
f. Uczestnicy podczas trwania szkolenia mają zapewniony catering (przerwa kawowa oraz obiad),
g. Uczestnicy podczas trwania szkolenia podlegają ubezpieczeniu NNW,
h. Uczestnicy mają możliwości ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.4. Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez 3 miesięczne staże zawodowe
a. 3 miesiące dla każdego Uczestnika, po 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo (dni robocze), dla osób niepełnosprawnych czas pracy zostanie odpowiednio skrócony,
b. Uczestnicy podczas trwania stażu podlegają ubezpieczeniu NNW,
c. za udział w stażach przewidziane jest stypendium stażowe – 1127,47zł zł netto/miesiąc.
Kontakt: Zespół projektu „Z NOWĄ ENERGIA NA RYNEK PRACY!” tel.606 418 526 lub e-mail: biuro@znowaenergia.pl