Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej

kobylnickie

Aktualności

  • Posterunek Policji w Kobylnicy tel: 59 842 23 36
  • Komenda Straży Gminnej w Kobylnicy tel: 59 841 07 55, 59 715 11 00
  • Straż Pożarna tel. alarmowy: 998
  • tel. alarmowy: 112
więcej

Przeżyjmy to jeszcze raz (galeria):

Mapy

Projekty współfinansowane ze środków NFOSiGW
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWĂ“DZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013
Projekty współfinansowane ze środków WFOŚiGW
Program Rozwoju ObszarĂłw Wiejskich 2007 - 2013
Projekty wspĂłlfinansowane przez Program Europa dla Obywateli 2007-2013
ZwiÄ…zek PowiatĂłw Polskich
Pszczołom na ratunek. Gmina dołącza do akcji
Patronat TwĂłrcy Nordic Walking - Marko Kantaneva
Projekt Wyszehradzki
Strategia 2020
Słowińska Grupa Rybacka
WodociÄ…gi SĹ‚upsk
Ranking Gmin Wiejskich
Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
Academia Pomeraniensis
Gdańska Wyższsza Szkoła Humanistyczna
Regionalny ZarzÄ…d Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Biuro Porad Obywatelskich w Kobylnicy
Projekty współfinansowane z EFRR w ramach RPO WP 2014-2020