Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
ponad pół roku temu

Gazyfikacja gminy. Cykl spotkań za nami

Teraz czas na działania mieszkańców


Podaj dalej:

Do pobrania:

Zakończył się cykl spotkań poświęconych planowanej rozbudowie sieci gazowej na terenie Gminy Kobylnica. Ze szczegółami mogliśmy zapoznać się w czasie zebrań, które zorganizowano w Sycewicach, Wrzącej, Kwakowie i Kończewie. W każdym z nich uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Gminy Kobylnica.

Organizowane przez kilka tygodni spotkania miały umożliwić samym mieszkańcom uzyskanie informacji dotyczących szczegółów planowanej inwestycji. To właśnie informacje od zainteresowanych całym przedsięwzięciem mieszkańców mają dla Polskiej Spółki Gazownictwa duże znaczenie, ponieważ pomagają ocenić, czy i jak lokalna społeczność zamierza włączyć się w całą inwestycję.

W załączeniu znajdą Państwo wzór deklaracji, której wypełnienie i złożenie do siedziby Urzędu Gminy Kobylnica, jest wyrazem zainteresowania przyłączeniem swojego gospodarstwa do planowanej sieci gazowej. Warto podkreślić, że złożenie dokumentu nie pociąga za sobą odpowiedzialności prawnej, ma jedynie charakter deklaracyjny.

Dodatkowe pytania dotyczące inwestycji można składać za pośrednictwem pracowników Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

UWAGA!

Wniosek_BI.pdf – wniosek dla klientów którzy nie przekroczą poboru gazu 10m3/h (przeważnie klienci indywidualni, domy jednorodzinne, lokale mieszkalne)

Wniosek_BI_wzor.pdf– wniosek dla klientów którzy nie przekroczą poboru gazu 10m3/h (przeważnie klienci indywidualni, domy jednorodzinne, lokale mieszkalne) – przykład wypełnienia

wnioek_BII.pdf – wniosek dla klientów których zużycie przekracza/h (przeważnie podmioty gospodarcze)

Bardzo proszę aby we wniosku był zaznaczony punkt 6 jak niżej:6. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej. Jeżeli wniosek dotyczy wydania warunków przyłączenia dla nowo budowanego przyłącza gazowego, proszę określić preferowany moment zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej. X w terminie późniejszym (konieczne będzie wypełnienie odrębnego wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej)

Ponadto ważne aby był wpisany nr działki oraz telefon kontaktowy.