Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
ponad rok temu

Gazyfikacja gminy. Cykl spotkań za nami

Teraz czas na działania mieszkańców


Podaj dalej:

Do pobrania:

Zakończył się cykl spotkań poświęconych planowanej rozbudowie sieci gazowej na terenie Gminy Kobylnica. Ze szczegółami mogliśmy zapoznać się w czasie zebrań, które zorganizowano w Sycewicach, Wrzącej, Kwakowie i Kończewie. W każdym z nich uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Gminy Kobylnica.

Organizowane przez kilka tygodni spotkania miały umożliwić samym mieszkańcom uzyskanie informacji dotyczących szczegółów planowanej inwestycji. To właśnie informacje od zainteresowanych całym przedsięwzięciem mieszkańców mają dla Polskiej Spółki Gazownictwa duże znaczenie, ponieważ pomagają ocenić, czy i jak lokalna społeczność zamierza włączyć się w całą inwestycję.

W załączeniu znajdą Państwo wzór deklaracji, której wypełnienie i złożenie do siedziby Urzędu Gminy Kobylnica, jest wyrazem zainteresowania przyłączeniem swojego gospodarstwa do planowanej sieci gazowej. Warto podkreślić, że złożenie dokumentu nie pociąga za sobą odpowiedzialności prawnej, ma jedynie charakter deklaracyjny.

Dodatkowe pytania dotyczące inwestycji można składać za pośrednictwem pracowników Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

UWAGA!

Wniosek_BI.pdf – wniosek dla klientów którzy nie przekroczą poboru gazu 10m3/h (przeważnie klienci indywidualni, domy jednorodzinne, lokale mieszkalne)

Wniosek_BI_wzor.pdf– wniosek dla klientów którzy nie przekroczą poboru gazu 10m3/h (przeważnie klienci indywidualni, domy jednorodzinne, lokale mieszkalne) – przykład wypełnienia

wnioek_BII.pdf – wniosek dla klientów których zużycie przekracza/h (przeważnie podmioty gospodarcze)

Bardzo proszę aby we wniosku był zaznaczony punkt 6 jak niżej:6. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej. Jeżeli wniosek dotyczy wydania warunków przyłączenia dla nowo budowanego przyłącza gazowego, proszę określić preferowany moment zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej. X w terminie późniejszym (konieczne będzie wypełnienie odrębnego wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej)

Ponadto ważne aby był wpisany nr działki oraz telefon kontaktowy.