.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
ponad pół roku temu

Dzien Edukacji Narodowej - Nagrody Wójta

15.10.2013 r. Spotkanie nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych z Wójtem Gminy Kobylnica


Podaj dalej:

W dniu 14 października 2013 r. w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Kobylnica obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu w szkołach nie było zajęć dydaktycznych. Organizowane były, w miarę potrzeb, zajęcia opiekuńcze i wychowawcze.

W dniu 15 października we wszystkich szkołach odbyły się uroczyste apele z okazji tego święta. Uczniowie przygotowali też programy artystyczne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Z okazji Święta Oświaty Wójt Gminy pan Leszek Kuliński uhonorował nagrodą nauczycieli:

- panią Helenę Budlewską - Dyrektor SP w Kończewie

- panią Małgorzatę Aziukiewicz - Z-ca Dyrektora ZSS w Sycewicach

- panią Joannę Gończ - nauczycielka SP w Kwakowie - panią Krystynę Labuddę - nauczycielka ZSS w Kobylnicy - panią Beatę Ościn-Biskupską - nauczycielka ZSS w Kobylnicy - panią Ewę Hejger - nauczycielka SP w Słonowicach - panią Iwoną Woty - nauczycielka ZSS w Sycewicach - panią Agatę Banaszczyk - nauczycielka SP w Kończewie

Uroczystego wręczenia nagród Wójt Gminy dokonał w dniu 15 października na spotkaniu z laureatami i dyrektorami placówek, które odbyło się w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Spotkanie było również okazją do wymiany poglądów na tematy oświatowe , podzielenia się wrażeniami i doświadczeniami.