Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
5 dni temu

Dyskusje, plany, podsumowania i wnioski

Spotkania sprawozdawcze w jednostkach OSP


Podaj dalej:
26 stycznia w jednostce OSP Lubuń zapoczątkowany został cykl zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy. Ostatnie z nich odbędzie się 16 lutego.

Podczas zebrań strażacy dokonują oceny wyników swojej pracy na rzecz bezpieczeństwa ludzi i mienia. Określają kierunki działania swoich jednostek na najbliższe miesiące. Sprawozdania z działalności jednostek OSP przedstawiają najczęściej prezesi i naczelnicy. Wszystkie składające sprawozdania zarządy głosują za otrzymaniem absolutorium za okres sprawozdawczy oraz określają plan wydatków na bieżący rok. Spotkania są także okazją do wymiany poglądów, analiz i dyskusji.

Pierwsze tego rodzaju spotkanie odbyło się w jednostce OSP Lubuń. Na zakończenie zebrania prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kobylnicy Leszek Kuliński podziękował całej jednostce za całoroczną współpracę i gotowość bojową. Wszystkim strażakom życzył wielu sukcesów i realizacji bardzo ambitnych zamierzeń oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności. Podobne słowa pod adresem strażaków – ochotników skierowali komendant Robert Smysło, sekretarz zarządu oddziału gminnego ZOSP RP Monika Koszałka oraz obecni na spotkaniu przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Słupsku.

Kolejne spotkania sprawozdawcze odbędą się w Sierakowie, Kruszynie, Luleminie, Sycewicach i Wrzącej.