.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
3 miesiące temu

Dyskusje, plany, podsumowania i wnioski

Spotkania sprawozdawcze w jednostkach OSP


Podaj dalej:
26 stycznia w jednostce OSP Lubuń zapoczątkowany został cykl zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy. Ostatnie z nich odbędzie się 16 lutego.

Podczas zebrań strażacy dokonują oceny wyników swojej pracy na rzecz bezpieczeństwa ludzi i mienia. Określają kierunki działania swoich jednostek na najbliższe miesiące. Sprawozdania z działalności jednostek OSP przedstawiają najczęściej prezesi i naczelnicy. Wszystkie składające sprawozdania zarządy głosują za otrzymaniem absolutorium za okres sprawozdawczy oraz określają plan wydatków na bieżący rok. Spotkania są także okazją do wymiany poglądów, analiz i dyskusji.

Pierwsze tego rodzaju spotkanie odbyło się w jednostce OSP Lubuń. Na zakończenie zebrania prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kobylnicy Leszek Kuliński podziękował całej jednostce za całoroczną współpracę i gotowość bojową. Wszystkim strażakom życzył wielu sukcesów i realizacji bardzo ambitnych zamierzeń oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności. Podobne słowa pod adresem strażaków – ochotników skierowali komendant Robert Smysło, sekretarz zarządu oddziału gminnego ZOSP RP Monika Koszałka oraz obecni na spotkaniu przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Słupsku.

Kolejne spotkania sprawozdawcze odbędą się w Sierakowie, Kruszynie, Luleminie, Sycewicach i Wrzącej.