Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
ponad rok temu

Docenieni za działania, rozwój i ekologię

Gmina z kolejnymi nagrodami


Podaj dalej:
O kolejne dwie prestiżowe nagrody wzbogacił się dorobek kobylnickiego samorządu. Puchar za zajęcie drugiego miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin oraz statuetka za zwycięstwo w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej wśród gmin wiejskich zostały wręczone w trakcie Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, który odbywał się w Kołobrzegu.

- Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Moim współpracownikom oraz mieszkańcom, bez nich osiągnięcie tak wspaniałych nagród nie byłoby możliwe – mówił w trakcie gali Wójt Gminy Kobylnica Leszek Kuliński.

Gmina Kobylnica od kilkunastu może poszczycić się kolejnymi nagrodami. Są to wyróżnienia przyznawane w prestiżowych konkursach organizowanych przez Związek Powiatów Polskich. Gmina Kobylnica otrzymała je za zajęcie drugiego miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin oraz za zwycięstwo w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej wśród gmin wiejskich.

Uroczyste wręczenie nagród wyróżnionym samorządom odbyło się w trakcie Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które odbywało się w Kołobrzegu. Ósmy rok z rzędu Gmina Kobylnica uplasowała się na pierwszym miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej wśród gmin wiejskich. Drugie miejsce zajęła Gmina Postomino, a zaraz za nią uplasowała się Gmina Chełmiec. Ranking został opracowany na podstawie oceny prowadzonych działań w zakresie promocji rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych. Eksperci z ZPP brali pod uwagę zarówno projekty związane z wykorzystywaniem energii słonecznej, geotermalnej, wodnej, wiatru, otoczenia i biomasy.

Druga z nagród – okazały puchar – została przyznana w związku z zajęciem drugiego miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin, prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. W porównaniu do poprzedniej edycji rankingu jest to awans o jedną pozycję. Wyżej w kategorii gminy wiejskie znalazła się jedynie gmina Chełmiec. Kobylnica uplasowała się na drugim miejscu w zestawieniu, uzyskując 43315 punktów, czyli o ponad pół tysiąca więcej niż w ubiegłorocznej edycji. Samorządy sklasyfikowane w rankingu oceniane są przez ekspertów Związku Powiatów Polskich według kilkudziesięciu kryteriów, które zgrupowano w jedenastu kategoriach tematycznych. Punktowane są m.in. działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców i jednostki samorządu terytorialnego oraz wprowadzane inicjatywy z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Pod uwagę brane są też rozwiązania związane z promocją edukacji, kultury i sportu.

Eksperci, którzy przyglądali się poszczególnym samorządom, w przypadku Kobylnicy zwrócili szczególną uwagę na ilość środków finansowych, które udało się pozyskać z funduszy krajowych. W tym przypadku Kobylnica uzyskała maksymalną liczbę punktów. Podobna sytuacja miała miejsce przy ocenie współpracy samorządu z NGO, sposobu realizacji programów profilaktycznych z zakresu zdrowia na terenie Gminy Kobylnica czy wspierania zdolnej i utalentowanej młodzieży poprzez tworzenie odpowiednich systemów stypendialnych. Komisja doceniła również działania związane z promocją rozwiązań proekologicznych i ekoenergetycznych.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego.

W czasie Zgromadzenia statuetki i wyróżnienia odebrali także Starosta Powiatu Słupskiego i Wójt Gminy Ustka.