.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
3 miesiące temu

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój nr 20, tel. 059 842-90-70 do 72 wew. 258


Podaj dalej:

Do pobrania:

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek inwestora podejmującego realizację przedsięwzięcia. Inwestor składa wniosek w przypadku gdy inwestycja może znacząco oddziaływać na środowisko i znajduje się w wykazie inwestycji ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.). Decyzję dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz do przyjęcia zgłoszenia.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach