Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
7 dni temu

„Czyste powietrze w naszej Gminie”

Konkurs plastyczny „Czyste powietrze w naszej Gminie” jest formą promowania przez Gminę Kobylnica odnawialnych źródeł energii oraz działań proekologicznych. Jego celem jest rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej oraz uświadamianie dzieciom i młodzieży zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń powietrza. Pozwala kształtować poczucie harmonii ze środowiskiem, utrwala także świadomość konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.

Ogłoszony konkurs plastyczny jest jednym z elementów kampanii informacyjnej tegorocznej edycji konkursu Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2017), dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz Gminy Kobylnica w ramach kampanii „Czyste powietrze Pomorza”. Prowadzona trzeci raz kampania miała na celu dofinansowanie działań mieszkańców, polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą).

Dlatego też prace plastyczne zgłoszone do konkursu Czyste powietrze w naszej Gminie” powinny zawierać treści ekologiczne, ukazywać zalety przyjaznych dla środowiska systemów grzewczych oraz uświadamiać zagrożenia, jakie niesie ze sobą wytwarzanie pyłów i gazów pochodzących z tak zwanej niskiej emisji.

Ocenie komisji konkursowej podlegać będą: zgodność pracy z tematyką konkursu, estetyka pracy i jej oryginalność.

Technika wykonania prac może być dowolna (format pracy nie większy niż A3), do konkursu zgłaszać można również prace fotograficzne.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi istotnymi informacjami i wymogami, dotyczącymi konkursu i składanych w nim prac, które znajdują się w regulaminie.

Zachęcamy też – oczywiście - do spróbowania sił w konkursie i zdobycia atrakcyjnych nagród!

Prace można składać w terminie do dnia 08 grudnia 2017 r.