Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
ponad pół roku temu

Czyste powietrze Gminy Kobylnica edycja 2016

Czyste powietrze Gminy Kobylnica edycja 2016

W grudniu zakończono realizację projektu Czyste powietrze Gminy Kobylnica edycja 2016


Podaj dalej:

Do pobrania:

W grudniu zakończono realizację projektu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2016) współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu "Czyste Powietrze Pomorza".

Celem projektu była poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Kobylnica poprzez ograniczenie tzw. niskiej emisji w miejscach realizacji zadania tj. w miejscowościach: Kobylnica, Kuleszewo, Łosino i Zębowo.

Termin realizacji: lipiec – grudzień 2016

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 213 390,03 PLN
Kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: 44 800 PLN

Mając na uwadze fakt, że obecnie w Gminie Kobylnica, podobnie jak w całej Polsce na terenach wiejskich podstawowym źródeł ciepła jest węgiel, który w wyniku spalania emituje najwięcej substancji szkodliwych, władze Gminy korzystając ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku postanowiły podjąć działania zmierzające do poprawy stanu powietrza poprzez udzielenie dotacji osobom fizycznym, na wymianę istniejących źródeł ciepła wykorzystujących węgiel lub koks jako nośnik energii na źródła bardziej przyjazne środowisku.

W ramach zadania „Czyste Powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016” modernizacji poddano 15 źródeł ciepła.
W wyniku zrealizowanych prac nastąpiło ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, w tym:
  • pyłów ogólnych (Mg/rok) o 1,508 Mg/rok;
  • SO2 (Mg/rok) o 0,741 Mg/rok;
  • NOx (Mg/rok) o 0,011 Mg/rok;
  • CO (Mg/rok) o 3,248 Mg/rok;
  • CO2 (Mg/rok) o 87,203 Mg/rok.

W ramach projektu ogłoszono również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobylnica.
Prace można było składać w terminie do 09 grudnia 2016 r. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wypłynęło 100 ciekawych prac wykonanych przez dzieci i młodzież z terenu Gminy. Komisja nagrodziła autorów 22 prac.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „CZYSTE POWIETRZE W NASZEJ GMINIE”