Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej

kobylnickie

Aktualności

  • Posterunek Policji w Kobylnicy tel: 59 842 23 36
  • Komenda Straży Gminnej w Kobylnicy tel: 59 841 07 55, 59 715 11 00
  • Straż Pożarna tel. alarmowy: 998
  • tel. alarmowy: 112
więcej

Przeżyjmy to jeszcze raz (galeria):

Ze świetlic na profesjonalną scenę
Rockowe show w wykonaniu Happysad
Rockowe show w wykonaniu Happysad
Zawodami upamiętnili mistrza Godnicza
Ze świetlic na profesjonalną scenę
Ze świetlic na profesjonalną scenę
Ze świetlic na profesjonalną scenę
Zawodami upamiętnili mistrza Godnicza
Zawodami upamiętnili mistrza Godnicza
Zawodami upamiętnili mistrza Godnicza
Rockowe show w wykonaniu Happysad
Rockowe show w wykonaniu Happysad

Mapy

Projekty współfinansowane ze środków NFOSiGW
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013
Projekty współfinansowane ze środków WFOŚiGW
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013
Projekty wspólfinansowane przez Program Europa dla Obywateli 2007-2013
Związek Powiatów Polskich
Pszczołom na ratunek. Gmina dołącza do akcji
Patronat Twórcy Nordic Walking - Marko Kantaneva
Projekt Wyszehradzki
Strategia 2020
Słowińska Grupa Rybacka
Wodociągi Słupsk
Ranking Gmin Wiejskich
Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
Academia Pomeraniensis
Gdańska Wyższsza Szkoła Humanistyczna
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Biuro Porad Obywatelskich w Kobylnicy
Projekty współfinansowane z EFRR w ramach RPO WP 2014-2020