.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
3 miesiące temu

Budowa drogowego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Kobylnica

Celem projektu była poprawa życia mieszkańców na terenie Gminy Kobylnica poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej z zakresu oświetlenia drogowego, warunkującego bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych


Podaj dalej:

Termin realizacji: sierpień - listopad 2013

Kwota całkowita zadania inwestycyjnego: 130 306,16 zł

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach:

Sycewice, dz. nr 136 - 1 szt.; Słonowice, dz. nr 107/2 - 1 szt.; Zagórki, dz. nr 101 - 1 szt.: Kończewo, dz. nr 9 - 1 szt.; Runowo Sławieńskie, dz. nr 77/37 - 2 szt.; Kuleszewo, dz. nr 87, 146 - 3 szt.; Płaszewo, dz. nr 6 - 1 szt.; Żelkówko, dz. nr 243 - 1 szt.

Projekt dotyczy budowy drogowego oświetlenia hybrydowego w ilości 11 punktów oświetleniowych o łącznej mocy 0,62 kW.