Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej

ponad pół roku temu

BOLESŁAWICE

Wieś sołecka zlokalizowana na zachód od Słupska i Kobylnicy przy drodze krajowej E-6 Słupsk – Szczecin. Aktualnie niemalże łączy się z Kobylnicą. Wieś zamieszkuje 330 mieszkańców wg stanu na dzień 30.09.2013.


Podaj dalej:

Do pobrania:

SOŁTYS
Pan Marian Wolański

Bolesławice, ul. Brzozowa 1A
76-251 Kobylnica

RADA SOŁECKA

Pan Krzysztof Królikowski

Pani Dorota Wosik

Pani Monika Walaszczyk

Pani Bożena Peyer

Sołectwo zostało założone w 1964r. Obszar sołectwa obejmuje wieś Bolesławice, która jest siedzibą organów sołectwa. Na terenie sołectwa działa Świetlica Wiejska. We wsi mały punkt gastronomiczny, sklepy oraz szereg zakładów przemysłowo - usługowych między innymi: zakłady mechaniki pojazdowej, stacja diagnostyki i kontroli pojazdów, salony samochodowe Škody i Volkswagena Euro-Centrum Tadeusz, Renault Opaliński, Dacia, BMG Mercedes Benz i Mazda, Centrum Ogrodowe „Cyprys”, producent nadwozi samochodowych, izolacji, term i wentylacji „Izo-Metal” Szydło, ZUH ” Pantera” - producent bram, drzwi, ogrodzeń i napędów, „Poldan Truck” - producent wózków widłowych, P.P.H.U. „Mega” - dystrybutor bram, ogrodzeń i rolet, ekologiczne gospodarstwo ogrodnicze - Marian Jarząbek.

Bolesławice posiadają plan zagospodarowania przestrzennego. Wytyczone tereny pod zabudowę przemysłową, handlową, usługową i budownictwo jednorodzinne pozwalają na szybkie inwestowanie. Aktualnie budowana jest w Bolesławicach Galeria Handlowa „Pod wiatrakami” której oddanie przewidziane jest na 15 marca 2010 r. oraz węzeł kolejowo-drogowy będący częścią obwodnicy słupskiej. 17 lipca 2009 r. zakończona została budowa nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej wraz z podjazdami do posesji i odwodnieniem.

Cmentarze ewangelickie w Bolesławicach założono w drugiej połowie XIX wieku. Jeden zlokalizowany jest przy polnej drodze między tą wsią a Kobylnicą, odchodzącą przed Bolesławicami w lewo od szosy ze Słupska do Koszalina. Teren cmentarza otacza gęsto rosnący grab, a wewnątrz rosną dęby oraz zieleń. Rozplanowana geometrycznie nekropolia o powierzchni 0,25 ha zachowała czytelność całości układu. Niestety dewastacja nagrobków doprowadziła do zatarcia czytelności mogił i kwater. Drugi cmentarz ewangelicki również położony jest przy polnej drodze, ale około 0,2 km na południe przed wjazdem do Bolesławic od strony Koszalina. Otaczają go pola uprawne. Pozostały widoczne granice pierwotnego układu przestrzennego oraz rozszerzenia go na początku XX wieku. Układ kwater i nagrobków został zatarty, pozostał natomiast dobrze zachowany zwarty drzewostan grabowy, tworzący przedtem żywopłot na obrzeżach starszej części. Powierzchnię zniszczonego cmentarza porasta bluszcz i barwinek.

Rys historyczny

Bolesławice w języku niemieckim Urlichsfelde były wsią chłopską, która stanowiła zachodnią część obszaru gminy Kobylnica. Wieś założono w XVIII w. w ramach akcji kolonizacyjnej. Najpierw zbudowano tu owczarnie i osiem siedlisk. W 1885 roku wieś liczyła już dwustu trzydziestu czterech mieszkańców. W 1939 roku w Bolesławicach było już trzydzieści jeden gospodarstw, w tym cztery o powierzchni 10 ha, dwadzieścia od 10 ha do 20 ha oraz trzy od 20 ha do 100 ha. Wieś od 1932 roku posiadała własną szkołę, do której uczęszczało dwudziestu czterech uczniów, których uczył jeden nauczyciel. Pierwszym nauczycielem był Otto Kraule a po nim Willi Schmidt. Była tu również poczta. W 1937 roku sołtysem był rolnik Albert Vos. Większość mieszkańców stanowili ewangelicy, którzy należeli do parafii w Kobylnicy. Polską nazwę miejscowości utworzono po drugiej wojnie światowej. Nazwa wsi pochodzi od imienia Bolesław, przywołuje piastowskie tradycje tego imienia oraz nawiązuje do historycznych przekazów o marszu na Pomorze około tysiąca rycerzy Bolesława Chrobrego.Wyświetl większą mapę


Wyświetl większą mapę


Wyświetl większą mapę


Wyświetl większą mapę