.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
ponad pół roku temu

Informacja o zrealizowanych zadaniach

Informacja o zrealizowanych zadaniach

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zrealizowanych w latach ubiegłych.


Podaj dalej:

Gmina Kobylnica od 2011r. realizuje Program wymiany wyrobów zawierających azbest.

W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica - edycja 2011r. unieszkodliwiono 1500m2 (26,35Mg) wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 27 667 zł z czego:

- 35% - dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: ,,Gospodarowanie

odpadami innymi niż komunalne Część III - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,
- 35% - dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

- 30% - z budżetu Gminy Kobylnica.

W roku 2012 obejmował:

- demontaż eternitowych pokryć dachowych, transport i unieszkodliwienie powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - z terenu 13 nieruchomości,

- transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - z terenu 1 nieruchomości.

W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica - edycja 2012r. unieszkodliwiono 2 409 m² (34,95Mg) wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 27 276,04 zł z czego:

- 35% - dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: ,,Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,
- 35% - dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

- 30% - z budżetu Gminy Kobylnica, natomiast w roku 2013 obejmował:

- demontaż eternitowych pokryć dachowych, transport i unieszkodliwienie powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - z terenu 17 nieruchomości, - transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - z terenu 1 nieruchomości.

W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica - edycja 2013r.” unieszkodliwiono 1 882 m² (38,96 Mg) wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 18 200,00 zł z czego:

- 50% w kwocie 9100,00 zł - dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: ,,Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,

- 50% w kwocie 9100,00 zł - dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W 2014r. zakres prac obejmował:

- demontaż, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - z terenu 18 nieruchomości;

- transport i utylizacja - z terenu 6 nieruchomości.

W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica - edycja 2014r.” unieszkodliwiono 48,08 Mg wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 23 560 zł z czego:

- 39,415 % w kwocie 11 780,00 zł - dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: ,,Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,

- 39,415 % w kwocie 11 780,00 zł - dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.