Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
2 miesiące temu

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków

w dniach od 1 września do 20 listopada 2017 roku


Podaj dalej:

Do pobrania:

Informujemy, że od dnia 01.09.2017 roku do dnia 20.11.2017 roku na terenie Gminy Kobylnica w miejscowościach:
 • Bolesławice,
 • Bzowo,
 • Dobrzęcino,
 • Kczewo,
 • Kobylnica,
 • Komorczyn,
 • Kończewo,
 • Kruszyna,
 • Kuleszewo,
 • Kwakowo,
 • Lubuń,
 • Lulemino,
 • Łosino,
 • Płaszewko,
 • Reblino,
 • Runowo Sławieńskie,
 • Sierakowo Słupskie,
 • Słonowice,
 • Słonowiczki,
 • Sycewice,
 • Ścięgnica,
 • Widzino,
 • Wrząca,
 • Zajączkowo,
 • Zagórki,
 • Zbyszewo,
 • Zębowo,
 • Żelki,
 • Żelkówko
przeprowadzana będzie inwentaryzacja wszystkich obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, celem aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków.

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków proszeni są o udzielenie pomocy w zakresie udostępnienia i przekazania informacji o ww. obiektach Panu Aleksandrowi Klak wykonującemu inwentaryzację na zlecenie Gminy Kobylnica – zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.