Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
ponad pół roku temu

Informacja w zakresie adopcji bezdomnych psów

Rekompensata za psa


Podaj dalej:
Zgodnie z przyjętym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylnica (Uchwała Rady Gminy Kobylnica nr XXIV/202/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku) wprowadzono możliwość adopcji psa w ramach rekompensaty części kosztów jego utrzymania w wysokości do 600 zł (np. na zakup karmy, akcesoriów, zabiegów weterynaryjnych lub budy dla psa). Rekompensata wypłacana będzie po podpisaniu stosownej umowy adopcyjnej i przedstawieniu faktur na zakup akcesoriów dla psa, karmy lub zabiegów weterynaryjnych. Właściciel od dnia podpisania umowy zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy przedstawić stosowne faktury upoważniające go do otrzymania rekompensaty. Adoptujący zobowiązany będzie na podstawie umowy do zapewnienia zwierzęciu właściwej opieki i utrzymania, opieki weterynaryjnej w razie choroby, profilaktycznych szczepień ochronnych, koniecznych zabiegów weterynaryjnych, zaopatrzenia zwierzęcia w obrożę, zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu, niesprzedawania ani nie przekazywania zwierzęcia innej osobie oraz powiadomienia gminy o jego zaginięciu lub padnięciu wraz z wyjaśnieniem okoliczności.

Informacje o psach przeznaczonych do adopcji umieszczane są na stronie internetowej gminy www.kobylnica.pl w zakładce Straż Gminna - Przygarnij zwierzaka.

Szczegółowe informacje można również uzyskać w Straży Gminnej w Kobylnicy przy ulicy Wodnej 20/2,
kontakt tel. (59 841 07 55) w godz. 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.