Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
ponad pół roku temu

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza konkurs na logo.

Wójt Gminy Kobylnica zaprasza do udziału w konkursie na kompozycję logo promocyjnego Gminy Kobylnica. Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo - znaku identyfikacji wizualnej, które zostanie wykorzystywane we wszelkich materiałach promocyjnych Gminy.

Konkurs ma charakter otwarty więc mogą brać w nim udział nie tylko artyści, lecz także firmy zajmujące się identyfikacją wizualną oraz szeroko rozumianym marketingiem. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie pracy zgodnej z obowiązującym regulaminem oraz przesłanie jej na adres organizatora do 17 lipca br. (decyduje data stempla pocztowego)

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz inne informacje dostępne są na stronie Gminy Kobylnica: www.kobylnica.pl.

Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł brutto.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w sierpniu na stronie internetowej www.kobylnica.pl.

Sprostowanie do Regulaminu Konkursu.

W celu realizacji pkt. V ust. 1 Regulaminu Konkursu punkt IV ust. 5. otrzymuje nowe brzmienie: Koperty zostaną otwarte 22.07.2009 r. o godz. 12:00.